Handicart Nieuwsbrief Nieuwsbrief Indien deze email niet goed zichtbaar is,
klik dan hier voor de online versie.
 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor:

Geachte heer Knol

Aanpassing tarieven in 2020
Sinds 2012 hanteert Stichting Handicart dezelfde tarieven voor het gebruik van haar Handicarts en zijn ook dezelfde tarieven gehanteerd voor de huur op banen waar in samenwerking met de exploitant van de baan buggy's tegen een laag tarief worden verhuurd.

De afgelopen jaren zijn de exploitatiekosten voor Handicarts en voor buggy's (met name voor aanschaf en onderhoud) toegenomen, onder andere door prijsindexaties bij leveranciers.

Banen die hun eigen karren ter beschikking stellen hebben hier natuurlijk ook mee te maken gehad. Daarbij komt dat in het afgelopen jaar de BTW voor de verhuur van buggy's verhoogd is van 6% naar 9%.

Na overleg met vertegenwoordigers van de banen heeft het bestuur van Stichting Handicart eind 2019 besloten om de tarieven voor de verhuur op basis van de prijsindex aan te passen.

Tarief Handicarts
Voor de verhuur van een Handicart is sinds 2012 € 4,00 gerekend. Na prijsindexatie (prijspeil 2019) komt dat overeen met € 4,43.

Per 1 februari 2020 wordt het tarief verhoogd. Vanaf die datum wordt het nieuwe tarief € 4,50 voor één pashouder. Een tweede pashouder die meerijdt betaalt ook € 4,50. Voor een bijrijder - niet pashouder - wordt vanaf 1 februari € 9,00 gerekend.

Tarief buggy's op andere banen
Bij de meeste banen die eigen buggy's ter beschikking stellen, wordt volgens afspraak sinds 2012 voor de verhuur van een buggy € 5,00 gerekend. De prijs geldt ongeacht of deze buggy aan één of aan twee personen wordt verhuurd. Na indexering (prijspeil 2019) komt dit bedrag overeen met € 5,70.

Het bestuur van Stichting Handicart heeft afgesproken dat banen die hun buggy's inzetten voor onze pashouders in 2020 het tarief kunnen verhogen tot € 6,00. Voor een passagier - die geen pashouder is - kan een bedrag van € 12,00 worden gerekend.

Afgesproken is dat wij na drie jaar zullen bekijken of het noodzakelijk is iets aan deze prijzen te doen.
  

Lithium-ion karren
Eind 2019 heeft het bestuur van Stichting Handicart er voor gekozen om de komende jaren de bestaande Handicarts te vervangen door karren met Lithium-ion batterijen. Er zijn diverse redenen geweest om dit te doen.

Na uitvoerige berekeningen is gebleken dat Stichting Handicart met dit type kar per jaar (iets) goedkoper uit is. Daar komt bij dat het stroomverbruik lager is en de kar bijna 100 kg lichter. Belangrijk is ook dat de batterijen niet meer elke twee weken gevuld hoeven te worden. Al met al voldoende redenen om over te gaan op Lithium-ion.


Na een proef met 19 Lithium-ion karren op Golfclub Anderstein en op Golfclub Hitland zijn eind 2019 vervolgens 100 nieuwe karren besteld en geplaatst op verschillende banen in Nederland. Begin dit jaar komen er daar nog 60 bij.

Om verschillende praktische redenen worden alle Handicarts op een golfbaan in één keer vervangen. Hierdoor blijven bijvoorbeeld alle laadsnoeren op een baan hetzelfde. In 2020 zullen er op 23 golfbanen Handicarts met Li-ion batterijen rijden.

Nadelig lijkt het dat Lithium-ion karren een stuk duurder in aanschaf zijn. Hier tegenover staat echter dat wij acht jaar garantie hebben gekregen op de batterijen. Daardoor gaan de karren langer mee. In tegenstelling tot de karren met lood-zuur accu's hebben karren met Li-ion batterijen minder onderhoud nodig. Naar verwachting scheelt dit ongeveer 50% in de jaarlijkse onderhoudskosten. Alles bij elkaar genomen is berekend dat de kosten voor karren met Li-ion batterijen per jaar uiteindelijk lager zullen zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. Klik hiervoor op de onderstaande link.

Lees hierover meer
  

Incasso's registratiekosten 2020
De registratiekosten voor  Handicartpassen worden jaarlijks geïnd via automatische incasso en bedragen € 5,00 per jaar.

Mede door een aangekondigde software aanpassing van één van onze leveranciers zal deze incasso naar verwachting eind januari plaatsvinden. In die periode worden dan ook de incasso's voor de kosten van de rondes die in december 2019 zijn verreden, uitgevoerd.
  

Bijzondere donaties 
De afgelopen periode hebben wij weer een aantal bijzondere donaties mogen ontvangen:

Zo schonken de 'dinsdagavond heren' van Golfclub Havelte ons een mooi bedrag. Zij spelen al jaren een fanatieke competitie op hoog niveau, maar realiseren zich ook dat iedereen nu eenmaal ouder wordt. Zij zien op hun club zes Handicarts rondrijden en vonden dat onze Stichting een bijdrage verdiende. Heren: jullie solidariteit is bewonderenswaardig en onze dank is groot!  

Ook ontvingen wij (voor het derde jaar op rij) een fantastische donatie van een 90-jarige (!) dame. Vanwege gezondheidsproblemen kan zij zelf helaas niet meer golfen, maar zij draagt Stichting Handicart overduidelijk een warm hart toe!


Stichting Handicart op social media
Volgt u Stichting Handicart al op social media? Via deze kanalen blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en leuke nieuwtjes:

Wij zijn actief op FacebookLinkedin en Twitter. Wij nodigen u graag uit om ons via deze online kanalen te volgen. 

 
© Copyright 2020
Afmelden | Contact | Disclaimer
Linkedin Facebook Twitter